Arabulucu Osman Gülcan kimdir?

– 1995, Eğitim

Osman GÜLCAN, İlk, Orta ve Lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuştur.

– 1996, Mesleğe Başlangıç

1996 yılında T.C. Konya Barosuna kaydolarak avukatlık mesleğine başlayan Osman GÜLCAN, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, 2017 yılından bu yana T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline 4380 kayıtlı olarak Uzman Arabulucu sıfatıyla hizmet vermektedir. Akıcı şekilde İngilizce bilmekte olup bu dilde de hukuki hizmet sunmakta, bu dildeki hukuki evrakların çevirisinde İngilizce tercüme yapmaktadır. Meslek yaşamında hukuk ve iletişim teknikleri alanlarında eğitim seminerlerine katılmış, sertifikaları almaya hak kazanmış, sunumlar yapmış, bazı Sivil Toplum Örgütlerinde Başkanlık görevlerinde bulunmuştur. Osman GÜLCAN, mesleki yaşamına başladığı 1996 yılından bu yana, konularında uzman olarak edindiği bilgi, birikim ve tecrübeleri eşliğinde Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Hukuku, Sigorta Hukuku, Deniz ve Kara Taşımacılığı Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayri Menkul Hukuku, Medya ve Spor Hukuku vs alanlarında müvekkillerine uluslararası standartlarda Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

– 2017 , Gülcan Arabuluculuk

2017 yılından bu yana gülcanarabuluculuk merkezi çatısı altında T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline 4380 kayıtlı olarak Uzman Arabulucu sıfatıyla taraflara, yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar da dâhil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarında herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duymadan tarafların iradelerinin birleşmesinin bir hâkim kararı olmadan sonuç doğurabilmesine olanak sağlamakta, tarafsız üçüncü kişi olarak Arabuluculuğumuzun sunduğu alternatifler ışığında var olan uyuşmazlıklarını barışçıl, hızlı ve ekonomik bir şekilde çözümlenmesini gerçekleştirmektedir.